آموزش فوتسال

تاکتیک در فوتسال

علم مديريت و استفاده از بازيكنان در طول بازي به منظور رسيدن به هدف را تاكتيك مي گويند.

تاكتيك يك رويداد مقطعي در چارچوب بازي است كه به عنوان يك واحد عملي با ارزش و لازم درك ميشود. تاكتيك طيفي از يك بازيكن است كه تمام تيم را در بر مي گيرد. تاكتيك هم جنبه تدافعي دارد و هم تهاجمي . شما مي توانيد با مشاهده سبك بازي تيم حريف تاكتيكهاي خود را براي كنترل بازي سازگاري دهيد. ما مي توانيم تاكتيك ها را در قالب فوتسال به دو دسته تدافعي و تهاجمي تقسيم كنيم.

تاكتيك گروهي

آموزش تاكتيكهاي گروهي يعني حل مشكلات در خلال بازي با استفاده مطلوب و دقيق از زمان و فضا كه مي تواند بازي تدافعي يا تهاجمي را به نفع شما تغيير دهند. برتري تكنيكي و آگاهي محيطي از فضا و جهت ؛ جنبه حياتي دارد.

تاكتيك هاي تيمي

استفاده از هر كدام از بازيكنان در قالب مفهوم تيمي ؛ وحدت و يكپارچگي تيمي را در حمله و دفاع به منظور رسيدن به هدف مي باشد.

سيستم = اهداف بازي + بازيكنان + استراتژي + تاكتيك ها

بازي دائمي با همبازي براي گذشتن از حريف از طريق :

* حركت تركيبي سريع ( بازي يك ضرب )

* بازي تركيبي يك دو اورلپ ( هم پوششي )

* دويدن سريع به جلوي توپ

* حركتهاي مورب

* چه موقه پاس بدهيم و چه موقع با توپ حركت كنيم.

* پاس ؛ شوت و ديافت توپ در بالاترين سطح.

* سرزدن - در حالت دفاعي و تهاجمي.

* و از همه مهمتر بازي بدون توپ.

تاكتيك

* حفظ توپ - تدارك حمله

* از دست دادن توپ - دفاع

تاكتيكهاي فردي در فوتسال

تاكتيكهاي فردي به برنامه هايي اطلاق مي شود كه بازيكن به تنهايي در جهت رسيدن به هدف و بطور مشخص و سازماندهي شده از اين برنامه ها استفاده مي نمايد. بر اساس اطلاعات فيفا تاكتيك هاي فردي در ده دستور جاي مي گيرند:

هر بازيكني كه صاحب توپ مي شود ، يك حمله جديد آغاز مي شود.

هر بازيكني كه توپ را از دست مي دهد بايد دفاع كند ( حتي اگر توپ در منطقه حريف باشد. ).

بازيكن نبايد اجازه دهد كه توپ از كنار وي عبور نمايد ، در صورتي كه مي تواند آن را تصاحب كند.

به خاطر حمايت از بازيكن هم دسته بايد پاس مورد حمايت قرار گيرد.

براي دريافت ، بازيكن بايد به استقبال توپ برود تا مدافع حريف فرصت قطع كردن توپ را پيدا نكند.

بازيكن با استفاده از فراست و زيركي به موقع از دريبلينگ استفاده نموده و براي خود فضا ايجاد مي كند و به فضاي ايجاد شده مي رود.

بازيكن نبايد اجازه بدهد توپ به زمين بخورد.

بازيكن با قرار دادن بدن بين توپ و حريف ، توپ را پوشش بدهد.

براي برقراي ارتباط بايد رو به توپ بازي كرد.

شروع هاي مجدد يك حمله جديد است كه با حمايت بايد صورت گيرد.

بازيكنان بايد بتوانند از تكنيك ها كه مهارت اجراي حركات هستند در خدمت تاكتيك استفاده نمايند. تاكتيكي داراي احتمال موفقيت بيشتر است كه با استفاده از تكنيك اجرا شده باشد.

با انجام تمارين مداوم و صحيح نيز مي توان تكنيك اجراي حركات را بهبود بخشيد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۴:۵۲ بعد از ظهر  توسط حسین رحیمی  |